pumiko icon Historia zakręconego projektu

Jak stworzyć ładne linki ogłoszeń?

Purple Cat

Jednym z już zrealizowanych zadań w ramach pracy nad Słoiczkami było utworzenie czytelnych linków do poszczególnych ogłoszeń, które będą przede wszystkim przydatne użytkownikom. Najprościej to osiągnąć tworząc link z tytułu ogłoszenia, z uwzględnieniem tego, że tytuły nie muszą być unikalne, bo np. “dżem truskawkowy” jest dość popularnym przetworem. W takim przypadku z pomocą przychodzi chociażby id ogłoszenia.

Chciałam, aby docelowo linki wyglądały następująco: /id-tytul.html/. Ostatecznie uzyskały postać: /id/tytul.html.

Odpowiedzią na tę potrzebę okazało się pole “slug”, jednak znalezienie optymalnego rozwiązania sporo zajęło, zwłaszcza, że z punktu widzenia osoby początkującej każda ze znalezionych odpowiedzi wydawała się niepełna, urwana w połowie i nie byłam w stanie zgadnąć co należy dalej zrobić oraz zrozumieć co dokładnie mówiły błędy, bo “przecież wszystko ładnie skopiowałam”.

W związku z tym, pomyślałam, że dla usystematyzowania zdobytej wiedzy warto samodzielnie zapisać pełne rozwiązanie. Możliwe, że przyda się ono w przypadku kolejnych napotkanych problemów.

Rozwiązanie dla Django 1.8

1. Zaimportowanie filtru slugify, dodanie pola slug do modelu ogłoszenia (Ad) i zdefiniowanie funkcji save, zamieniającej tutuł na slug w website\models.py.

from django.db import models
from django.template.defaultfilters import slugify
 
class Ad(models.Model):
  slug = models.SlugField(max_length=100)
	
  def save(self):
	slug = slugify(self.title)
    if self.slug != slug:
      self.slug = slug
    return super(Ad, self).save()

2. Utworzenie widoku pojedynczego ogłoszenia w website\views.py.

from django.shortcuts import render, get_object_or_404
from .models import Ad

def ad_detail(request, id, slug=None):
  ad = get_object_or_404(Ad, id=id)
  return render(request, 'website/ad_detail.html', {'ad': ad})

3. Utworzenie szablonu HTML dla widoku pojedynczego ogłoszenia website\templates\website\ad_detail.html.

<body>
  {% block content %}
    {% if ad.published_date %}
       <div class="date">
        {{ ad.published_date }}
      </div>
     {% endif %}
     <h1>{{ ad.title }}</h1>
     <p>{{ ad.text|linebreaks }}</p>
  {% endblock %}
</body>

4. Dodanie wzoru adresu url wykorzystującego id oraz slug w website\urls.py.

from django.conf.urls import url
from . import views

urlpatterns = [
  ...
  url(r'^ad/(?P<id>[\d]+)/(?P<slug>[-\w\d]+)/$', views.ad_detail, name='ad_detail'),
]

Konieczne stało się również uzupełnienie innych widoków i poprawki w odnośnikach, tak żeby można było logicznie poruszać się po stronie.

5. Zwrócenie odpowiedzi w postaci strony z nowym ogłoszeniem po jego dodaniu. Uzupełnienie widoku ad_new w website\views.py.

from django.shortcuts import render, redirect
from .models import Ad

def ad_new(request):
  if request.method == "POST":
    form = AdsForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      ad = form.save(commit=False)
      ad.save()
      form = AdsForm()
      return redirect(ad_detail, ad.id, ad.slug)
  else:
    form = AdsForm()

  return render(request, 'website/ad_new.html', {'form': form})

6. Utworzenie odnośnika ze strony listy ogłoszeń do ogłoszenia.

<body>
  <h1>Lista ogłoszeń</h1>
  {% for ad in ads %}
    <div>
      <p>published: {{ ad.published_date }}</p>
      <h1><a href='{% url 'ad_detail' ad.id ad.slug %}'>{{ ad.title }}</h1>
      <p>{{ ad.text|linebreaks }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
</body>

Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam :)